Rovaniemen Palloseura toimintasuunnitelma 2018

Rovaniemen Palloseura ry järjestää mielekästä toimintaa harrastetoiminnasta kilpaurheiluun, vaalii jalkapalloilun kehitystä jäsentensä keskuudessa, sekä tukee nuorisokasvatusta.

Toiminta-ajatus

Pohjois-Suomen johtavana jalkapalloseurana RoPS tarjoaa mahdollisuuden sekä kilpailuun ikäluokasta riippumatta korkeimmalla mahdollisella tasolla aina edustusjoukkueisiin asti, että jalkapallon harrastamiseen pelaajan omalla tasolla. Toiminta on laadukasta, tavoitteellista ja mielekästä niin pelaajille, seuratoimijoille kuin perheille.

RoPSilaisuus arvoina

Avoimuus ja luotettavuus

Seuramme kaiken toiminnan tulee olla avointa, rehellistä ja läpinäkyvää. Eri toimijoiden välisen yhteistyön perustana ovat rehellinen ja avoin vuorovaikutus sekä toistemme kunnioittaminen.

Tavoitteellisuus

Seuramme tarkoituksena on luoda laadukas ja tavoitteellinen ympäristö lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. Yhteisten selkeiden toimintatapojen ja sääntöjen avulla mahdollistamme tavoitteidemme saavuttamisen. Seuramme on olemassa jäseniään varten; pelaajia, vanhempia, toimihenkilöitä, yhteistyökumppaneita yms.

Kilpailukykyisyys

Seuramme toiminnassa tulee näkyä määrätietoisuus ja tavoitteellisuus, jotka luovat laadukkaan ympäristön sekä huippu-urheiluun että harrastamiseen. Tekemällä tiivistä yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa, haluamme luoda Rovaniemen Palloseurasta koko Pohjois-Suomen johtavan jalkapalloseuran.

Vakaa talous

Rovaniemen Palloseuran tavoitteena on olla vakaavarainen urheiluseura, joka harjoittaa liiketoimintaa urheilutoiminnan tukemiseksi.i.

Yhteiskuntavastuu

Seuramme järjestää vuosittain erilaisia lahjoituksia sekä hyväntekeväisyystapahtumia, kuten Tapaninpäivän turnaus ja hyväntekeväisyysottelut. Lisäksi tarjoamme iltapäiväkerhossa lapsille monipuolista, ohjattua ja omaehtoista liikuntaa ammattitaitoisten ohjaajien opastuksella.

Tärkeimmät kehittämisen kohteet

Kehittämisen painopisteet toimintakaudella 2018 tulevat olemaan seuran toiminnan saattaminen taloudellisesti kannattavaksi. Lisäksi keskitytään monipuolisen ja laadukkaan valmennuksen kehittämiseen nappulaliigasta edustusjoukkueisiin.

Urheilulliset tavoitteet 2018

Miesten edustusjoukkueen tavoitteena on sijoittua veikkausliigassa kuuden parhaan joukkoon, sekä kehittää nuoria kotimaisia pelaajia Veikkausliigan huipulle ja kansainvälisille kentille.

Naisten edustusjoukkueen tavoitteena on säilyttää paikka 1-divisioonassa.

RoPSiin perustettavan uuden farmijoukkueen (RoPS-Santasport Akatemia) tavoitteena on tarjota laadukas ympäristö nuorille pelaajille, jotka haluavat kehittyä Veikkausliigapelaajiksi ja sen kautta kansainvälisille kentille. Joukkue tekee tiivistä yhteistyötä RoPSin edustusjoukkueen ja Lapin Urheiluakatemian kanssa.

Junioritoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolista ja laadukasta toimintaa. Junioripuolella edetään suunnitelmien mukaisesti kohti visiota 2025. Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle. Toimintafilosofian perusperiaatteet ovat: yksilölähtöisyys, kokonaisvaltaisuus, tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja seuranta, tasoryhmä ajattelu sekä monipuolisuus.

Tyttö-naisjalkapallon 2018 tavoitteet

 1. B-tyttöjen SM sarjaan pääseminenB-tyttöjen SM sarjaan pääseminen
 2. Edustusjoukkueen perustaminen pääosin omista kasvateista
 3. Valmennuskoulutuksen kehittäminen
 4. Urheiluakatemia –yhteistyön kehittäminen
 5. Talenttitoiminnan kehittäminen
 6. Seurayhteistyön kehittäminen pelaajapolun eheyttämiseksi (pelaajien määrä, seurojen selkeät roolit)

Poikajalkapallon 2018 tavoitteet

 1. B-poikien SM sarjaan pääseminen
 2. 1-3 omaa junioria pelaa edustusjoukkueessa
 3. Oman Farmiseuran toiminnan vakiinnuttaminen osaksi pelaajan polun putkea
 4. Valmennuskoulutuksen kehittäminen
 5. Urheiluakatemia –yhteistyön kehittäminen
 6. Talenttitoiminnan kehittäminen
 7. Uuden ikäkausijoukkueen perustaminen syksyllä 2018

Nappulatoiminnan 2018 tavoitteet

 1. Nappulatoiminnan laadun kehittäminen
 2. Nappulapelaajien määrän pitäminen vähintään vuoden 2017 tasolla
 3. Talvinappulatoiminnan järjestäminen
 4. Tyttöjen määrän kasvattaminen Rovaniemen kaupungissa yhdessä yhteistyöseurojen kanssa

Taloushallinta ja varainhankinta

Seuran taloudenhoito vaatii edelleen erityistä kehittämistä, tarkkaa seurantaa sekä rahoitussuunnittelua, jotta taloudellisista haasteista selvitään jatkossa. Toimintakaudelle 2018 on luotu realistinen budjetti, jonka toteutumista seurataan kuukausittain kustannuspaikoittain.

Seuran laaja ja erittäin monipuolinen toiminta vaatii varainhankinnan onnistumista. Yhteistyösopimusten kautta saaduilla tuloilla on seuran toiminalle erittäin suuri merkitys. Uusia kumppaneita pyritään edelleen hankkimaan lisää Rovaniemen seudulta, maakunnista sekä muista kaupungeista. Tavoitteena on pitää RoPS uskottavana ja haluttuna yhteistyökumppanina.

RoPSin Bingotoimintaa uudistetaan. Se on menettänyt merkityksensä seuran tärkeimpänä tulonlähteenä. Tärkeinä tulevaisuuden muina tulonlähteinä tulevat toimimaan vuokra- ja majoitustuloja tuottava seuran omistama Koskikatu 24 kiinteistö sekä markkinointiyhtiö Blue Idea Oy. Markkinointiyhtiö vastaa miesten edustusjoukkueen yhteistyökumppanuuksien ja valotaulumainosajan myynneistä sekä majoitustoiminnan operatiivisesta toiminnasta.

Keskuskentän stadion mahdollistaa uusia tulonhankintamahdollisuuksia kenttä-, oheis- ja tapahtumamyynnin suhteen. Yhteistyökumppaneille ja muille tärkeille sidosryhmille pystytään tarjoamaan laadukkaat puitteet uusien tilojen myötä. Ottelutapahtumia on tarkoitus kehittää viihdyttäviksi koko perheen tapahtumiksi. Jokaiseen ottelutapahtumaan pyritään järjestämään oma teema/oheistapahtuma.

Toimitusjohtajan aktiivisella talousseurannalla ja raportoinnilla johtokunnalle, pyritään varmistamaan, että toiminnan tulos on positiivinen toimintakaudella 2018.

Olosuhteet

Seura toimii aktiivisesti olosuhteiden kehittämiseksi yhteistyössä kaupungin ja alueen urheiluseurojen kanssa. Seura ja sen joukkueet hyödyntävät Rovaniemen kaupungin ja Santasport Lapin Urheiluopiston tarjoamia lukuisia peli- ja harjoittelupaikkoja.

Rovaniemen keskuskentälle tulisi uusia ns. aurinkokatsomo vastaamaan UEFA katsomotiloille asettamia vaatimuksia. Katsomohanketta pyritään edistämään yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa.

Tiedottaminen

Seura pyrkii tiedottamaan toiminnastaan mahdollisimman avoimesti ja ennakoivasti sekä reaaliaikaisesti hyödyntäen useita eri tiedotuskanavia.  Päätiedotuskanavana toimivat seuran nettisivut, joiden päivittämisvastuut on jaettu seuratoimijoiden kesken. Facebookin ja Twitterin roolit tiedottamisen välineinä tulevat jatkossa yhä kasvamaan nykyisestä. Tärkeimmistä tapahtumista pyritään aina julkaisemaan lehdistötiedote tiedotusvälineille.

Seuran joukkueille, pelaajille ja perheille järjestetään säännöllisesti erilaisia tiedotustilaisuuksia. Seurajohto osallistuu joukkueiden vanhempaintilaisuuksiin kertoen seuran toimintaperiaatteista sekä jakaen yleistä informaatiota. Sähköpostien jakeluryhmät suoraan eri toimintaryhmille toimivat aktiivisina viestintäkanavina.

Rovaniemen Palloseura syyskokous
Rovaniemellä 27.11.2017

 


Tulosta